இருத்தல் என் சுதந்திரம்

ஞாயிறு, 10 அக்டோபர், 2010

காதலியுடனான கடைசிச் சந்திப்புக்கள்

ஞாயிறு, 10 அக்டோபர், 2010

பிரிவுக்கான

எந்தச்சாத்தியக் கூறுகளும் அற்றதாய்

நிகழ்ந்து போயிற்று நம் கடைசிச் சந்திப்பும்

இயல்புகளின் ஆக்கிரமிப்புக்குள்

வர்ணங்களற்ற கோடுகளை இறுக்கி

போலிகளின் முதுகில் அமர்ந்து

புண்ணகைத்த உதட்டின் அர்த்தங்களை

யூகிக்க முடியவில்லை


சந்திப்பின் பின்னரான தொலை துர உலையாடலில்

நீ மாறியிருந்தாய்

பிரிவுக்காண காரணங்கிளை ஒப்புவித்தபடி

தப்பித்தலின் இடுக்குகனில் இருந்து

அந்த உரையாடலை நிகழ்த்தியிருந்தாய்


உனக்கிருந்த சூழல் கோபுரங்களையும்

எனக்கு பள்ளத்தாக்குகளின் பயங்கரத்தில்

வெறுப்புக்களையும் விட்டிருந்தது

நீ என் காதல் கடிதங்களை எரித்த போது

நானோ எரிந்து போன ஊரின்

சாம்ல் முகடுகளில் இருந்தேன்

நீகவர்ச்சியான எதிர்காலத்தின்

தோழ்களில் தொங்கிய நேரம்

காவலரனொன்றில் துப்பாக்கிச் சன்னங்களில்

தப்பிக்கொண்டிருந்த தம்பியின் உயிரில்

நிலைத்திருந்தேன்

அடுக்குமாடியில்

நீ அடுத்த காதலை பற்றிச் சிந்தித்த போது

பதுங்குகுழியில் நாளை தொடர்பாக

மண்டாடிக்கொண்டிருந்தேன்

உனது மாடிவீட்டின் கனவின் முரணில்

எனது அகதிக் கூடாரங்கள் விரிந்து கொண்டிருந்தது

நீ பிரிதலின் பொருட்டு காலம்

வித்தியாசங்களின் மேல் சுழன்றது


உன்னதங்கள் உடைந்து

புள்ளியாய்ச் சுருங்கிய என் எச்சத்தின் மீது

இன்றுனது வாழ்வு தொடங்கியிருக்கும்

அருவருப்பூட்டும் முத்தத்தடங்கள்

என்னை நினைக்க வைக்கலாம்

கூடாரங்கள் மேவிய திசை ஒன்றில்

அவலத்தின் சுருக்கங்களை முகத்தில் பொருத்தி

பிடிமண்ணுமற்றலையும்

என் உயிர்ப்பிண்டம் பற்றிய கதையாடல்களை

யாரோ சொல்லியிருப்பர் அல்லது சொல்லுவர்

அந்தக் கணத்தில் காலத்திடம்

ஆயிரம் நன்றிகளைச் சொல்லு காதலியே

பதுங்கு குழியில் உயிர் பிழைத்த

என்னுணர்வு கொண்டு உட்சாகம் கொள்

காலம் வித்தியாசங்கள் மீதும்

பொருத்தப்பாடுகள் மீதுமே சுழல்கிறது

0 comments:

கருத்துரையிடுக

 
◄Design by Pocket