இருத்தல் என் சுதந்திரம்

சனி, 30 ஏப்ரல், 2011

கனவடையும் குழந்தைகள்

சனி, 30 ஏப்ரல், 2011 2

நிழலற்றலையும் காற்றில்

தீயூறித் திரண்ட கனவுத் திரள்

முட்டியலையும் வெளியில்

அவலக் குரல்களின் சூட்டில்

அதிகாலை புலர்கிறது

நினைவுருண்டைகள் உரசும்

புலர்பொழுதொன்றிலிருந்து

இடைவிடாத் தருணங்களில்

இசைத்தெழும் பாடலொன்றில்

நிரம்பாக் கனவுகளை யாரோ

அள்ளிச் செல்கிறார்கள்

அவாவித்தழும் குழந்தைகள்

அள்ளுண்ட கனவுகளிலிருந்து

சுதந்திரத்தைக் கேட்கிறார்கள்

ஆமோத்தித்தலையும் ஆன்மாக்களின்

குரல்களில் உறங்கும் குழந்தைகளின் மீது

கும்மிச் சரிந்து படிகிறது வல்லிருள்

முன்பொரு நாளில்

நரத்துக்கலையும் மரணம் குந்தியிருந்த

சந்துகளிலும் முட்புதர்களிலும்

தொங்கும் வாழ்வின் சிதிலங்களில்

களைப்பற்றுறங்கும் மனிதர்களின் சுவாசம்

பெருந்தீயெனச் சுடுகிறது

உய்த்துணராப் பெருவலியில்

பனித்தெழும் எனது பாடலில்

சுவர்க்கோழிகள் துனுக்குற்றெழுகின்றன

கொலை வெளியில் கனத்துயிர்க்கும்

கருணைச்சொற்களைக் கேட்டபடி

மண்ணை இன்னும் இறுக்கமாய் பிசைகிறார்கள்

எனது குழந்தைகள்

காலச் சல்லடையில் எல்லாமும் சொரிந்துவிட

இன்னும் ஏதோ ஒன்றுக்காய்

சொரியாதிருக்கிறேன் எனது குழந்தைகளுடன்

போர்வையற்றுறங்கும் குழந்தைகளின் முகங்களில்

காலம் தன்னியல்பில் என்னைப் பூசுகிறது

இருத்தல் என் சுதந்திரம்

அநாதரவுப்பகல் ஒன்றில்

எனது வெறித்த தெருக்களை

விற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன்

நிலமற்றலைபவனுக்கு தெருக்களில்

சினேகிதமில்லை

வெறுமை கவியும் வெளிகளில் ஒழுகும்

நிலத்தில் கசிந்தெழும்

எனது பாடல்களில்

நீ எதைக்காண்கிறாய் ?

தருணங்களற்றுக் கசியும்

எனது வாழ்வை நீ புரிந்து வைத்திருக்கிறாயா?

உகுத்தெழும் கண்ணீரில்

காலம் திணித்த எண்ணேலா

காட்சிகளை நான் கண்டுகொண்டிருக்கிறேன்

கோடுகளற்றும் நிறங்களற்றும்

என்னில் உறைந்திருக்கும் ஓவியங்களை

உன்னில் ஊற்ற மார்க்கமற்றலைதலில்

பெரு வலி அடர்கிறது

ஆலிங்கனத்துள் அகப்படாது போன

ஆனந்தத்தின் தகிப்பில்

உயிரற்றும் உடலற்றும் உலவிய

எண்ணற்ற பகல்கள் தேங்கி வழிகின்றன

படைப்பின் இருட்டறைகளின்

வித்தியாசங்களினூடு

வாழ்ந்தலைந்த பின்னும் நீ

இருத்தல் என் சுதந்திரம் என்கிறாய்

மனமற்றிருத்தலும் மனிதமற்றிருத்தலும்

சுதந்திரமெனில்

எனதிருத்தலை நீ எதில் அனுமானிக்கிறாய்

ஏதுமற்றிருத்தலிலும் நிலையற்றிருத்தலிலும்

உயிரற்றிருத்தலிலும் நான் புனைந்திருக்கிறேன்

இருத்தலின் என் சுதந்திரத்தை

 
◄Design by Pocket