இருத்தல் என் சுதந்திரம்

திங்கள், 21 நவம்பர், 2011

விடுதலை ஒரு இனத்தின் கனவு

திங்கள், 21 நவம்பர், 2011

அகமும் முகமும் புதைந்த

உருவற்ற வெளியின் சிதைவுகளில்

எனக்கான விடுதலையையும்

எனக்கான சுதந்திரத்தையும்

பாடல்களில் இசைக்கிறேன்

பேய்கள் சிதைத்த நிலத்திலிருந்தும்

கொலையுண்ட கல்லறைகளிலிருந்தும்

எனது பிரகடனத்தின் சொற்கள் எழுகின்றன

துரத்தப்பட்ட ஊரின் குழந்தைகள்

அந்தச்சொற்களை உச்சரிக்கிறார்கள்

கசிகின்ற முதுகண்களில்

அந்த சொற்கள் உறைகின்றன

எரிந்த நிலமெங்கிலும் அலைவுறும் ஆன்மாக்கள்

இன்னுமின்னுமாய் அதே சொற்களை ஆர்ப்பரிக்கின்றன

நிலமெங்கிலும் பேய்கள் பெருநடம் புரிகையில்

பசியில் அலையும் கொடுமிருகம்

மண்ணை தின்னத்தின்ன

மரத்தில் இருந்தும் மலைமுகட்டில் இருந்தும்

எனது சொற்கள் உதிர்கின்றன

மூடப்பட்ட பதுங்கு குழிகளுள்

மூடாது விரிந்த விழிகளின் பார்வை

உறையும் புள்ளிகளெங்கிலும்

விடுதலையின் சொற்கள் அழுகின்ற சத்தத்தில்

குழந்தைகள் அரண்டெழுகிறார்கள்

விடுதலை பிரபஞ்சத்தை உடைக்கிறது

விடுதலை கண்ணீரிலும் உதிரத்திலும்

உயிர்க்கிறது

விடுதலை ஒரு இனத்தின் கனவு

விடுதலை உடைத்துயரும் வீரத்தின் விலை

விடுதலை ஆனந்தத்தின் உச்சம்

விடுதலை ஆன்மாவின் யாத்திரை

விடுதலை ஒரு அறைகூவல்

விடுதலை எப்போதும் அடுக்கப்பட்ட

முன்னோர்களின் சிதைகளிலிருந்தே

எழுவதாயிருக்கிறது

0 comments:

கருத்துரையிடுக

 
◄Design by Pocket